Promotionele videos ...

De opdracht was om slim na te denken hoe je je eigen film zou kunnen promoten. De video’s zijn verspreid onder alle studenten van de universiteit in Sundsvall, Zweden. Ik heb deze videos ook op YouTube geplaatst en met behulp van goede tags heeft het er toe geleid dat de videos meer dan...